Roger Wetzels Administraties & Belastingen verzorgt uw financiële administratie, stelt uw jaarrekening op, verzorgt uw aangiften en salarisadministratie.

Op 1 april 2013 zijn wij gestart in de volle overtuiging dat de dienstverlening anders kan. Geen verrassingen achteraf, maar duidelijkheid van te voren. In de offerte spreken wij een prijs met u af die gebaseerd is op
- hoe de klant zijn stukken wenst te ontvangen,
- welke werkzaamheden de klant zelf verricht en
- welke werkzaamheden wij verrichten tegen welke prijs.

Eén van de basisprincipes van Roger Wetzels Administraties & Belastingen is dat de klant niet bang moet zijn om contact met ons op te nemen. Derhalve zullen wij niet op de klok kijken wanneer u ons belt. U moet ons kunnen bellen met een vraag of durven vragen om een adviesgesprek, hiervoor zullen wij u geen kosten in rekening brengen, maar in kaart brengen welke actie nodig is. Afhankelijk van de te ondernemen actie zullen wij de te verrichten werkzaamheden in rekening brengen . Ook hiervoor geldt dat dit niet mag leiden tot verrassingen achteraf.

Roger Wetzels Administraties & Belastingen is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Dit biedt u als klant de garantie op kwaliteit. Een RB lid moet blijvend voldoen aan strenge eisen en is verplicht zijn kennis op peil te houden. Het RB kent een onafhankelijk Geschillencollege en een onafhankelijk Tuchtcollege. Bij een geschil tussen u en ons kantoor kan om een bindende uitspraak worden gevraagd.

Verder hanteren wij de Algemene Voorwaarden van het Register van Belastingadviseurs.